x - road

페이지 정보

profile_image
작성자레이 조회 3회 작성일 2021-06-24 15:31:43 댓글 0

본문

X-Road introduction (longer version)

www.ria.ee
Uirá Porã : How can I get the transcript text in this video?
Siddharth Chawla : Excellent!!
Jeng-Chyang Arthur Syu Sears : IMHO
Charles Gancarz : Estonia is awesome!
Jack Reacher : Beme squad!

X Road Academy Session 1: Setting up a local X-Road development environment

In this online training, X-Road core development team presents the tools that are used in X-Road core development and explains how a local development environment is set up.

The aim of the training is to give an introduction to development architecture, tools and technologies. After the training participants should be able to set up their own local development environment.

The training does not cover the initial configuration of an X-Road instance – it will be covered in the next X-Road Academy training.

X-Road //Tox Tsaravem//Թող Ծարավեմ //Official Music Video //

Դու տենչում ես երկնքի բուրմունքը
Նրանից իջնող արցունքները գեղեցիկ
Խառնիճաղանջ է քո անունը
Նրանից Իջնող այն բույրը

Անմարդաբնակ ես դու դարձել
Բայց ես հիշում եմ քեզ

Եղիր իմ աղբյուրը իմ կյանքի ջուրը
Թող անընդհատ ես ծարավեմ
Եղիր իմ համբույրը իմ կյանքի բույրը
Այս գետից թող միշտ սնվեմ

Դու տենչում ես երկնքի արցունքը
Նրանից իջնող ջուրը մաքրության
Խառնիճաղանջ է քո անունը
Նրանից Իջնող այն բույրը

Անմարդաբնակ ես դու դարձել
Բայց ես հիշում եմ քեզ

Եղիր իմ աղբյուրը իմ կյանքի ջուրը
Թող անընդհատ ես ծարավեմ
Եղիր իմ համբույրը իմ կյանքի բույրը
Այս գետից թող միշտ սնվեմ
Siran Simonyan : Great song !❤️
Shushan Sahakyan : En vor misht lseeees
Аракся Бунатян :
Arpi Khachaturyanc : հրաշք
poto torosyan : Բոմբ

... 

#x - road

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,180건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.arko-yearbook.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz